Regulamin serwisu medigo.pl

autor Paulina Kostka

Istotne reguły:
– regulamin uwzględnia reguły, a także kryteria korzystania z witryny medigo.pl,
– aby korzystać z witryny, potrzebna jest niepłatna rejestracja,
– rejestracja oznacza wyrażenie zgody na respektowanie przepisów statutu.

Serwis odmawia powielania i przedruku tekstów zamieszczonych na medigo.pl. Dotyczy to art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Złamanie tej zasady wiąże się ze zgłoszeniem do organów ścigania. Całkowitą odpowiedzialność prawną za treść na serwisie ponosi tylko autor.

Wyłączenie winy właściciela bloga:
– blog medigo.pl ma charakter informacyjny, umieszczane w nim artykuły nie stanowią wskazówek lub instrukcji zachowania w danych sytuacjach,
– właściciel bloga nie jest odpowiedzialny za treść tekstów, ani za jakiekolwiek szkody doznane w rezultacie zastosowania się do treści artykułu,
– w publikacjach wyrażane są twierdzenia użytkowników, nie administratora serwisu,
– administrator serwisu nie odpowiada za treść komentarzy zamieszczanych pod artykułami przez internautów.

Zamieszczanie artykułów:
-> treść musi zawierać co najmniej 2500 znaków bez odstępów,
-> publikowane są tylko poprawne gramatycznie publikacje, zawartość z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są odrzucane,
-> każdy tekst powinna mieć załączoną fotografię w zgodzie z tematem publikacji. Załączony obrazek musi być zgodny z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
-> zawartość publikacji musi być unikalna i nie może znajdować się na odmiennych blogach, zarówno przed, jak i po publikacji na medigo.pl,
-> twórca artykułu powiadamia, że przemyślenia przedstawione w felietonie składają się na jego prywatne opinie. Właściciel bloga nie ponosi odpowiedzialności za tematykę tekstów i za przypuszczalne zniszczenia będące skutkiem zasugerowania się artykułem,
-> teksty oraz strony w linkach nie powinny posiadać niedozwolonej z polskim prawodawstwem treści, dotyczy to także zawartość dla dorosłych internautów,
-> umieszczane artykuły muszą być zajmujące i o charakterze poglądowym. -> teksty opublikowane na stronie medigo.pl powinny być przejrzyste dla każdego użytkownika,
-> publikacja może zawierać nie więcej niż jeden link w akapicie w postaci URL lub brand.
-> autor publikacji oznajmia, że posiada do niej całkowite prawa autorskie.

Właściciel witryny medigo.pl może nie przyjąć publikacji bez wskazywania powodu. Ponadto nie będą dodawane treści, które nie spełniają warunków wyszczególnionych w regulaminie.