Choroba Aspergera, co to jest? Czy da się leczyć chorobą Aspergera?

Chłopiec z zabawką

Zespół Aspergera, to choroba rozwojowa, zaliczana do spektrum autyzmu, która najczęściej objawia się zaburzeniami w relacjach z otoczeniem, ale nie tylko. Zazwyczaj chorobę te wykrywa się u dzieci, jednak coraz częściej diagnozy stawiane są także dorosłym….Zespół Aspergera – nazewnictwo i historia W tytule artykułu użyto słowo „choroba”, jednak już na wstępie warto wyjaśnić – zespół Aspergera nie jest chorobą! To łagodne zaburzenie ze spektrum autyzmu, które określa jako odmienny wzorzec budowania relacji z ludźmi i otoczeniem. medycyna w , , , , , ,