Renta, grupa inwalidzka – na jakie choroby przysługuje?

Niepełnosprawny męzczyzna na wózku

Mając określone problemy zdrowotne, w niektórych przypadkach można starać się o otrzymanie grupy inwalidzkiej, a czasami, nawet dodatkowych świadczeń w postaci renty. Komu i kiedy to przysługuje? Czym jest renta i grupa inwalidzka? Czym jest grupa inwalidzka? Jakie są grupy inwalidzkie?…Jak dostać rentę inwalidzką? Czym jest grupa inwalidzka? Nazwa ta obecnie często mylnie jest kojarzona z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za określeniem „grupa inwalidzka” kryje się nic innego, jak świadczenie, które przyznawano chorym do 1997 roku włącznie. medycyna w , , ,