Ageuzja i dysgeuzja – przyczyny, objawy, leczenie

Jedząca dziewczyna

Czym są ageuzja i dysgeuzja? Ageuzja – przyczyny, objawy, leczenie Dysgeuzja – przyczyny, objawy, leczenie Dlaczego zmysł smaku jest dla nas ważny? Czym są ageuzja i dysgeuzja? … Dysgeuzja – przyczyny, objawy, leczenie Dysgeuzja to odmiana ageuzji. Podstawową różnicą jest to, że w tym przypadku mamy do czynienia nie z utratą smaku, a z jego zniekształceniem, wypaczeniem. Podobne: